Ocean Mist

Biografia Krzysztofa Kolumba

Krzysztof Kolumb był wyjątkową postacią swoich czasów i jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów historii nowożytnej. Jednak tak na dobrą sprawę, choć wiedza o tym, że Krzysztof Kolumb pochodzi z Genui (która wówczas stanowiła odrębne państwo – Włochy były rozbite) jest wręcz powszechna, historycy do dziś nie są pewni, kim tak naprawdę byli jego rodzice. Najpopularniejszy pogląd w tej kwestii głosi, że słynny odkrywca był synem Domenico Colombo, tkacza z Genui. Kto wie jednak, czy nie pochodził on z innego miejsca – na przykład z Galicji albo Katalonii, czyli z Hiszpanii. Historycy przypuszczają też, że jego ojcem nie był tkacz, lecz właściciel sklepu. Najważniejsze jest jednak to, że jego prawdziwe imię i nazwisko to najprawdopodobniej Pedro Scotto. Pewne jest natomiast to, że od młodych lat podróżował po morzach, początkowo oczywiście jako handlarz. Nie obyło się w jego młodzieńczym życiu bez przygód. Jeden ze statków handlowych na którym płynął natrafił na wrogą flotę połączonych sił francuskich i portugalskich, co skończyło się zatopieniem statku. Krzysztof Kolumb na szczęście uratował się i dopłynął do lądu. Podróżował między innymi do Anglii, a także na Maderę, w której okolicach poznał swoją żonę Felipę Perestrello de Moniz, córkę gubernatora jednej z pobliskich wysepek. Ich wspólne życie trwało jedynie pięć lat – żona zmarła, pozostawiając go z synem Diego. Kolumb nigdy nie ożenił się ponownie, żył jednak bez ślubu z Beatri Enriquez, z którą miał drugiego syna, Ferdinanda. Idea podróży na zachód, dzięki której mógłby odnaleźć alternatywną drogę do Azji (a konkretnie Indii, z którymi handel był wyjątkowo intratny) pojawiła się u Kolumba zapewne podczas jego pobytu w Portugalii, gdzie zetknął się z dawnymi opowieściami o podróżach na zachód, gdzie być może do nieznanych wówczas lądów dopływali niektórzy rybacy. Ówcześni uczeni, wyzwoleni ze średniowiecznych okowów myśli bezpośrednio powiązanej z dogmatami religii chrześcijańskiej, wykazywali kolejne dowody na to, że ziemia jest okrągła, jednak nikt nie wiedział, jakie są jej faktyczne rozmiary. To sprawiało, że wizja wyprawy na zachód drogą morską wydawała się Kolumbowi wyjątkowo atrakcyjna, a z drugiej strony nie przygotowała go psychicznie na możliwość odkrycie zupełnie nowych kontynentów. Upłynęło jednak wiele czasu, zanim zdołał do swojego pomysłu przekonać królewską parę Hiszpanii. Wcześniej zresztą tego samego, zupełnie bez skutku, próbował w Portugalii. Jego pierwsza wyprawa odbyła się dopiero 7 lat po przeprowadzce do Hiszpanii, co jednak było związane nie tyle z brakiem posłuchu na dworze królewskim, co problemami wewnętrznymi tego kraju, związanymi z tak zwaną rekonkwistą. Losy Krzysztofa Kolumba i rozwój jego pasji oraz wizji wydają się szczególnie interesujące, co przełożyło się na liczne książki i filmy poświęcone jego biografii, a obecnie również gry komputerowe. Z pewnością niejeden późniejszy podróżnik czy odkrywca stawiał sobie Krzysztofa Kolumba za wzór i przykład tego, jak wiele można osiągnąć, gdy dąży się do zrealizowania swoich marzeń.

  • Krzysztof Kolumb

    Krzysztof Kolumb był europejskim żeglarzem oraz nawigatorem. Do dziś dokładnie nie wiadomo jakiej był narodowości, najprawdopodobniej urodził się w Genui we Włoszech.
  • O kolumbie

  • Kalendarz

  • Niezwykle trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszą rzeczywistość, gdyby nie osiągnięcia wynalazców i odkrywców. Do tej drugiej grupy możemy zaliczyć, między innymi, słynnego żeglarza Krzysztofa Kolumba. Ten urodzony w XV wieku w Genui Hiszpan, wsławił się na wieki, odkrywając nowy ląd. Jak się potem okazało, była to dzisiejsza Ameryka Północna. Zajrzyj na stronę energiesparhaus anbieter. Nieświadomy niczego Kolumb, zmarł jednak w 1506 roku, wierząc, że odkryty przez niego obszar świata jest częścią Indii. Dokładna data urodzenia Krzysztofa Kolumba nie została podana z przyczyn oczywistych. Urodzony w przeciętnej, prawdopodobnie tkackiej rodzinie, nie został uwzględniony w żadnej istotnej dokumentacji. Dlatego też, historycy podają różne daty jego narodzin. Pewne jest jedynie to, że było to około połowy XV wieku. Trudno jest również ustalić, jak wyglądało jego dzieciństwo i wczesna młodość. Możemy mieć jednak pewność, że jeśli się nie uczył, to zdobywał wiedzę na własną rękę. W jego dalszej działalności widać bowiem wpływy wielu badaczy. Skupiał się na wiadomościach z książek geografów i astronomów. Korzystał też z dzieł antycznych. Wiadomo także, że Kolumb od młodych lat uczył się żeglarstwa. Inaczej nie byłby w stanie wypłynąć w tak dalekie rejsy. Źródła podają, że był nie tylko dobrym kapitanem, ale też astronomem i pilotem. Zanim Krzysztof Kolumb dokonał życiowego odkrycia, podróżował po Europie. Ubogo żyjąc, nie zaniechał jednak marzeń. Próbował natomiast ustatkować się. W Portugalii ożenił się ze swoją rodaczką, Włoszką Felipą, która wkrótce urodziła mu syna. Po jej wczesnej śmierci, żeglarz spotykał się z jeszcze jedną kobietą, z którą miał drugie dziecko. Przebywając w Portugalii, starał się zaciekawić swoim planem tamtejszego władcę. Kiedy odrzucono jego prośby, udał się do Hiszpanii. Dopiero władcy tego kraju uwierzyli w wartość takiej wyprawy i zgodzili się ją sfinansować. Dodatkowo, Kolumbowi obiecano tytuł władcy wszystkich zdobytych ziem i znaczną część jego ewentualnych łupów. W 1492 roku, Krzysztof Kolumb, wraz z 90 innymi osobami, wypłynął w daleki rejs. Zaopatrzone trzy statki, Pinta, Nina i Santa Maria, wyruszyły w drogę ku nowemu światu. Pomimo kilku niebezpiecznych sytuacji na morzu, po ponad 30 dniach ujrzeli ląd. Chociaż byli przekonani, że to Indie, jak się okazało po latach, były to Wyspy Bahama. Zadowoleni ze zdobyczy w postaci, między innymi, nieznanego dotąd tytoniu, kukurydzy i kakao, a poza tym, pereł i złota, bez wahania wyruszyli w kolejne wojaże. radca prawny z poznania radca prawny poznań poznański radca prawny W ten sposób, rozpoczęło się stopniowe wyniszczenie nietkniętej wcześniej przez cywilizację części świata i jej masowe zaludnienie. Wypływając w swój niezapomniany rejs, Kolumb miał nadzieję na odnalezienie zupełnie innej części Ziemi. Myląc się w swoim przeświadczeniu, nie miał okazji poczuć dumy z odkrycia nowej krainy, która z biegiem lat, stała się jednym z najpotężniejszych mocarstw na świecie. Ten pomylony z Indiami skrawek lądu, składa się dzisiaj z dwóch ogromnych państw na północy oraz kilku mniejszych w Ameryce Środkowej i skupia na swoim obszarze ponad 500 milionów mieszkańców.